Amoreane

Intimate Cosmetics

Warming Effect (热感型)

Posted by in on 10月 27, 2016 | 0 comments

lubricant-warming

感受爱侣最极致的热度,Amoréane热感型水基润滑剂让钟情于激情温度的你,在欢愉中绽放。蕴含丰富的藻植物精华。
主要成分:

  • 天然海藻萃取精华,人参植物精华,薰衣草植物精华,甘油…

重量/容量:

  • 成分: 100 ml e 3.38 Oz
  • 瓶子: 125 mm (H) x 60 mm (W) x 40 mm (D)
  • 盒子: 150 mm (H) x 60 mm (W) x 40 mm (D)
  • 重量:141grs(盒子和润滑剂)